Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan je te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Garantie van Flow

Op alle airconditioners van Flow heb je 2 jaar garantie. Tijdens die periode garanderen wij dat de airconditioner bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl je er nog garantie op hebt, zullen wij proberen het kosteloos te repareren of vervangen.
Wil je beroep doen op jouw garantie? Neem dan contact met ons op.

Wat valt er niet onder de garantie?

Flow berekent kosten die resulteren uit verkeerd gebruik van een product door aan jouw. Ook kosten van reparaties of vervanging bij producten waaraan beschadiging is ontstaan door onheil van buitenaf of door normale slijtage wordt doorberekend.
Bij zelfinstallatie en zelfmontage heb je gewoon 3 jaar garantie op de airconditioner. Bij zelf ingebruikstelling of zelf inbedrijfstelling heb je geen garantie, dus alle garantie vervalt. Dit moet altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd persoon of bedrijf volgens de F-gassen verordering.
In geen enkel geval is er garantie op het koudemiddel.

Jouw rechten tijdens de garantieperiode

Kosteloze reparatie

Als een airconditioner kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren. Wat een redelijke termijn is hangt af van jouw klacht en van het soort airconditioner. Een reparatie of nalevering van een onderdeel binnen de garantieperiode kost jou niets.

Vervangend product

Als het niet lukt om de defecte airconditioner binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij jou een nieuw, gelijkwaardige airconditioner aanbieden. We vervangen de airconditioner ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangende airconditioner binnen de garantieperiode kost je niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan jou uitbetaald.

Het aankoopbedrag vergoed

Als wij de defecte airconditioner niet kunnen repareren of vervangen binnen een redelijke termijn, krijg je het aankoopbedrag terug.